Studying efficacy of volrustomig for metastatic lung cancer

Recruting new patients

Select region:

Navigation:

  What is this study about?

  The study compared two treatments for metastatic non-small cell lung cancer: volrustomig with chemotherapy and pembrolizumab with chemotherapy. Its purpose is to determine which combination is more effective and safer. Patients will be divided into two groups. One group will receive volrustomig and chemotherapy, and the other group will receive pembrolizumab and chemotherapy. The effectiveness of treatment in each group will then be tracked using imaging tests. In addition, a group of researchers will follow each participant until the end of the study to make sure the treatment is safe and tolerable.

  Learn more about this Trial

   I accept the Terms of Use and Privacy Policy*

    I consent to the Service Operator sending commercial information*

   I consent to the Service Operator using telecommunications terminal devices and automatic calling systems in marketing communications*

   Success

   Your form submitted successfully!

   Error

   Sorry! your form was not submitted properly, Please check the errors above.

   Locations

   Where does the clinical trial take place?

   Linz , Austria

   Wels , Austria

   Aalst , Belgium

   Antwerpen , Belgium

   Gent , Belgium

   Olomouc , Czechia

   Ostrava – Vitkovice , Czechia

   Praha 2 , Czechia

   Angers , France

   Avignon , France

   Bayonne , France

   Bordeaux , France

   Caen , France

   Lille , France

   Marseille , France

   Montpellier , France

   Paris Cedex 5 , France

   Quimper cedex , France

   Saint-Malo , France

   Strasbourg Cedex , France

   Suresnes , France

   Berlin-Zehlendorf , Germany

   Bonn , Germany

   Dresden , Germany

   Essen , Germany

   Gauting , Germany

   Georgsmarienhuette , Germany

   Halle , Germany

   Hamburg , Germany

   Heidelberg , Germany

   Immenhausen , Germany

   Koblenz , Germany

   Tuebingen , Germany

   Budapest , Hungary

   Budapest , Hungary

   Budapest , Hungary

   Gyu00f6ngyu00f6s – Mu00e1trahu00e1za , Hungary

   Gyu0151r , Hungary

   Pu00e9cs , Hungary

   Szekszu00e1rd , Hungary

   Szu00e9kesfehu00e9rvu00e1r , Hungary

   Tu00f6ru00f6kbu00e1lint , Hungary

   Bari , Italy

   Bergamo , Italy

   Catanzaro , Italy

   Milano , Italy

   Padova , Italy

   Parma , Italy

   Pavia , Italy

   Ravenna , Italy

   Roma , Italy

   Roma , Italy

   Amsterdam , Netherlands

   Groningen , Netherlands

   Nieuwegein , Netherlands

   Tilburg , Netherlands

   Lublin , Poland

   Przemysl , Poland

   Rzeszu00f3w , Poland

   Szklarska Poru0119ba , Poland

   Tomaszu00f3w Mazowiecki , Poland

   Toruu0144 , Poland

   Warszawa , Poland

   Warszawa , Poland

   u0141u00f3du017a , Poland

   Banska Bystrica , Slovakia

   Bratislava , Slovakia

   Bratislava , Slovakia

   Kosice , Slovakia

   Trnava , Slovakia

   Alicante , Spain

   Barcelona , Spain

   Barcelona , Spain

   Bilbao (Vizcaya) , Spain

   Madrid , Spain

   Mu00e1laga , Spain

   Palma , Spain

   Birmingham , United Kingdom

   Blackpool , United Kingdom

   Bury St Edmunds , United Kingdom

   Colchester , United Kingdom

   London , United Kingdom

   London , United Kingdom

   London , United Kingdom

   London , United Kingdom

   Truro , United Kingdom


   Study Steps

   How Complex Will My Study Be and What Phases Will I Go Through?

   Niestety, nie jestem w stanie znaleźć informacji dotyczącej szczegółowego harmonogramu podawania leczenia i dalszych procedur w ramach badania klinicznego opisane w dostępnym dokumencie. Aby uzyskać pełne informacje, zalecam kontakt z centrum badawczym lub lekarzem prowadzącym, który może dostarczyć bardziej zaawansowane i szczegółowe informacje na temat harmonogramu leczenia w ramach tego badania klinicznego. Jeśli jesteś zainteresowany, mogę również spróbować poszukać innych sekcji dokumentu w poszukiwaniu szczegółów dotyczących harmonogramu.


   Diseases Under Investigation

   What Conditions Qualify Me for This Study?

   To join the study, you need to have the following disease:

   1. Histologically or cytologically documented squamous or non-squamous non-small cell lung cancer (NSCLC).
   2. Stage IV NSCLC, according to Version 8 of the IASLC Staging Manual in Thoracic Oncology 2016, and not amenable to curative surgery or radiation.

   Additionally, you should not have sensitizing EGFR mutations and ALK and ROS1 rearrangements and should not have documented tumor genomic alteration results from tests conducted as part of standard local practice in any other actionable driver oncogenes for which there are locally approved targeted first-line therapies.


   Terms and conditions

   What Requirements I Have to Meet To Join This Study?

   When Am I Eligible to Join the Study?

   Warunki włączenia do badania:

   • Zdokumentowane histologicznie lub cytologicznie płaskonabłonkowe lub niepłaskonabłonkowe NSCLC.
    NSCLC to skrót od angielskiego “non-small cell lung cancer”, co oznacza raka płuca niedrobnokomórkowego. Jest to rodzaj raka płuca, który obejmuje kilka typów histologicznych, których komórki wyglądają inaczej pod mikroskopem.
   • Rak w stadium IV (zgodnie z wersją 8 podręcznika do klasyfikacji raka płuca IASLC z 2016 roku), nie nadający się do leczenia chirurgicznego ani radioterapii o charakterze kuracyjnym.
    Stadium IV oznacza, że nowotwór rozprzestrzenił się poza pierwotną lokalizację w płucach i formowały się przerzuty w innych częściach ciała.
   • Brak mutacji EGFR, które nadają wrażliwość, oraz rearanżacji ALK i ROS1.
    EGFR, ALK i ROS1 są genami, które mogą ulegać zmianom w komórkach rakowych, prowadząc do ich szybszego wzrostu. Obecność mutacji w tych genach może determinować zastosowanie określonych terapii ukierunkowanych.
   • Brak udokumentowanych wyników badania genomicznego guza, prowadzonych w ramach standardowej lokalnej praktyki, w którymkolwiek innym onkogenie odpowiadającym za rozwój nowotworu, dla których istnieją lokalnie zatwierdzone docelowe terapie pierwszego rzutu.
    Onkogeny to geny, które w przypadku niektórych zmian mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworów. Testy wykonywane w ramach lokalnej praktyki klinicznej mogą zidentyfikować takie zmiany i pozwolić na zastosowanie leczenia celowanego dostępnego w danym regionie.

   What Reasons Could Exclude Me from the Study?

   Kryteria wykluczenia z udziału w badaniu:

   • Mieszana histologia drobnokomórkowego raka płuca i NSCLC oraz wariant mięsakowaty. Wykluczone są rzadkie podtypy.
    – NSCLC: niemałokomórkowy rak płuca, typ raka płuca składający się z kilku podtypów, które są klasyfikowane na podstawie kształtu i rozmiaru komórek nowotworowych.
   • Kompresja rdzenia kręgowego.
    – Kompresja rdzenia kręgowego: ucisk na rdzeń kręgowy, który może powodować ból oraz problemy z motoryką i czuciem.
   • Objawowe przerzuty do mózgu. Przerzuty mogą być leczone lub nieleczone, ale uczestnicy muszą być bezobjawowi i nie przyjmować sterydów co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem interwencji badawczej. Minimum 2 tygodnie musi upłynąć między zakończeniem promieniowania całego mózgu a zapisaniem do badania.
    – Przerzuty do mózgu: występowanie nowotworu w mózgu, który pierwotnie rozwinął się w innej części ciała i rozprzestrzenił się na mózg.
   • Historia innego pierwotnego nowotworu z wyjątkiem:
    – Nowotwór leczony z intencją wyleczenia bez znanego aktywnego chorobowania przez co najmniej 2 lata przed pierwszą dawką interwencji badawczej i o niskim potencjalnym ryzyku nawrotu.
    – Odpowiednio leczony nieczerniakowy rak skóry lub lentigo maligna bez dowodów na chorobę.
    – Odpowiednio leczony rak in situ bez dowodów na chorobę.
    – Rak in situ: nowotwór na wczesnym etapie rozwoju, który nie rozprzestrzenił się poza miejsce pierwotnego pojawienia się.
   • Jakiekolwiek inne stan zdrowia, które zdaniem badacza może zakłócić ocenę interwencji badawczej lub interpretację bezpieczeństwa uczestników lub wyników badania.

   Powyższe informacje zostały znalezione w załączonym dokumencie, który zawiera kryteria wykluczenia z udziału w badaniu klinicznym .


   Investigational Medicinal Product

   What Products Are Being Used in This Study?

   The drugs involved in the study and their active substances are listed below along with a brief description of each active substance:

   1. Volrustomig (MEDI5752): As the name provided is already that of the active substance, no brackets are needed. Volrustomig is an investigational drug, and it is implied that MEDI5752 is its identifier within AstraZeneca’s drug development program.
   2. Pembrolizumab: This is a monoclonal antibody that works as an immune checkpoint inhibitor, targeting the PD-1 receptor, and is used for the treatment of various cancers including non-small cell lung cancer (NSCLC).
   3. Carboplatin: An active substance that is a chemotherapy medication used to treat various types of cancer. It works by causing damage to the DNA of cancer cells, which results in cell death.
   4. Paclitaxel: This substance is a chemotherapy medication used in the treatment of a number of cancers. It functions by inhibiting cell division, thus preventing the growth of cancer cells.
   5. Pemetrexed: A chemotherapy agent that is used mainly for the treatment of pleural mesothelioma and non-small cell lung cancer. It works by disrupting folate-dependent metabolic processes essential for cell replication.

   Have the Medicinal Substances Used in the Trial Been Previously Studied in Medicine?

   The active substances participating in the clinical trial that are already known to medicine and the medical literature are:

   1. Paclitaxel – This substance is well-known in the medical community and widely used as a chemotherapy medication to treat a number of cancers.
   2. Pembrolizumab – Known to medicine, pembrolizumab is an immunotherapy drug used in cancer treatments, targeting specific proteins to help the immune system fight cancer cells.
   3. Albumin-Bound Paclitaxel – A form of paclitaxel bound to albumin, known in medical practice for its use in treating cancers, including breast cancer.
   4. Carboplatin – Carboplatin is a chemotherapy medication known for treating various forms of cancer, including ovarian and lung cancer.
   5. Pemetrexed – Also known in the field of medicine, pemetrexed is used to treat malignant pleural mesothelioma and non-small cell lung cancer.

   These substances are established in medical literature and are part of standard treatment regimens for various cancers.


   Study ID

   CT-EU-00034288

   Recruitment status

   Recruting new patients

   Start of the trial

   8 months ago

   Study phase

   Phase
   III